Governing Body

Subir Kumar Ghosh (President)

Sandip Das (Secretary)

Partha Pratim Goswami (Treasurer)

Manoj Changat

Satish Govindarajan

Tarkeshwar Singh

R. S. Lekshmi

Bhawani Sankar Panda

Bodhayan Roy

Apurva Mudgal